Kontakt

AQUAPARK Delňa
prevádzka :

RECEPCIA 0904 298 777
info {@} aquaparkpresov.sk

Jelšová 5
080 05  Prešov

Linky MHD: č. 28, č.33, č. 45

sídlo:

ŠOVAR, s.r.o.
Hollého 3
080 01  Prešov

IČO: 31 711 669
DIČ/IČ DPH: Sk2020547144

bankové spojenie: 504915917/0900

Spoločnosť Šovar s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 2454/P