Cenník

( Deti do 3 rokov vstup zdarma ) 

Dospelý :

 • 2 hodinový            10,00 €         (posledný vstup do 18:30 hod)
 • 3 hodinový            13,00 €       (posledný vstup do 17:30 hod)
 • 4 hodinový           17,00 €       (posledný vstup do 16:30 hod)
 • Celodenný bazén                   23,00 €
 • Celodenný bazén + wellness   32,00€

Zľavnený :   

   ( deti od 3 do 14 rokov vrátane, dôchodcovia nad 70 rokov a ŤZP )

 • 2 hodinový           8,00 €          (posledný vstup do 18:30 hod)
 • 3 hodinový           10,00 €          (posledný vstup do 17:30 hod)
 • 4 hodinový            14,00 €          (posledný vstup do 16:30 hod)
 • Celodenný bazén                  19,00 €
 • Celodenný bazén+wellness  27,00 €  (iba dôchodcovia nad 70 rokov a ŤZP )

Rodinný  3 hodinový vstup :

 • 2 x Dospelý + 1 dieťa (od 4 do 14rokov)  26€ (posledný vstup 17:30 hod)
 • 2 x Dospelý + 2 deti   (od 4 do 14 rokov) 36€ (posledný vstup 17:30 hod)
 • 2 x Dospelý + 3 deti   (od 4 do 14 rokov) 46€ (posledný vstup 17:30 hod)

Každých začatých 30 min navyše sa účtuje 3,00 € / osoba.

Osobám mladším ako 15 rokov povolený vstup len s osobou staršou ako 18 rokov.

Cenník wellness  (vstup od 15 rokov)  

 • 1 hodina  10€                  (posledný vstup do 19:00 hod)
 • 2 hodiny  18€                (posledný vstup do 18:00 hod)

Každých  začatých 30 min sa účtuje doplatok  5,00 € / osobu.

Pri kúpe celodenného lístka bazén + wellness  je neobmedzený vstup do wellness

Pri kúpe 4 h, 2 h, alebo 1h na bazén
doplatok každá začatá 1/2 hodina   5,00 € / osobu.

Permanentky

 • 1 hodinová bazén                      10 vstupov      65 €
 • 2 hodinová bazén                      10 vstupov      85 €
 • 2 hodinová bazén zľavnená       10 vstupov      69 €
 • 4 hodinová bazén                      10 vstupov       144 €
 • 4 hodinová bazén zľavnená        10 vstupov       110 €

Darčekové permanentky:

 • Permanentka v hodnote 30€
 • Permanentka v hodnote 50€
 • Permanentka v hodnote 70€
 • Permanentka v hodnote 100€

(všetky naše permanentky sú prenosné a platné jeden rok od zakúpenia )