Obmedzenia COVID

Podmienky vstupu dané vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva k dnešnému dňu sú:

  • Potrebný je PCR alebo LAMP test, ktorý nie je starší ako 72 hodín alebo antigénový test, ktorý nie je starší ako 24 hodín
  • Negatívny test na COVID-19 je naďalej možné nahradiť potvrdením očkovaní, či prekonaní COVID-19
  • Negatívnym testom ani iným dokladom sa nemusia preukazovať deti do 10 rokov

vyhláška č.217 ÚVZSR

Všetky ďalšie informácie týkajúce sa podmienok vstupu zverejníme po ich doplnení Úradom verejného zdravotníctva.