Obmedzenia COVID

Podmienky vstupu dané vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva k dnešnému dňu sú:

Podľa vyhlášky Slovenskej republiky č. 240

zo dňa 12.8.2021 §14

Akceptujeme 25% kapacity OTP (zaočkovaným, otestovaným, prekonaným)
osobám, pokiaľ sa okres Prešov nachádza v stupni
“1.stupeň ohrozenia“ covid automatu (červená farba).

(platné od 20.9.2021..- )

vyhláška č.240 ÚVZSR

Všetky ďalšie informácie týkajúce sa podmienok vstupu zverejníme po ich doplnení Úradom verejného zdravotníctva.