Obmedzenia COVID

Podmienky vstupu dané vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva k dnešnému dňu sú:

Podľa vyhlášky Slovenskej republiky č. 240

zo dňa 12.8.2021 §14

Akceptujeme 25% kapacity kompletne zaočkovaným
osobám, pokiaľ sa okres Prešov nachádza v stupni
“2.stupeň ohrozenia“ covid automatu (bordová farba).

(platné od 25.10.2021..- )

vyhláška č.240 ÚVZSR

Všetky ďalšie informácie týkajúce sa podmienok vstupu zverejníme po ich doplnení Úradom verejného zdravotníctva.